اس ام اس فلسفی جدید آذر ماه

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ موضوع: اس ام اس های عارفانه

  نگران اشک‌ هایم نباش !
  از لبخندم بترس که معنایش اشک‌ های فردای توست …

  اسمس فلسفی جدید آذر ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ موضوع: اس ام اس های عارفانه

  در دریای زندگی در معرض غرق شدنیم ولی دستگیری خدا لازم است تا به مقصد برسیم
  آیت الله بهجت

  مرحوم آیت الله بهجت:ماآمده ایم زندگى کنیم تا قیمت پیداکنیم،نه اینکه با هرقیمتی زندگی کنیم! زندگی ماحکایت یخ فروشی است که از او پرسیدند:فروختی؟گفت:نه ولی تمام شد.

  اسمس فلسفی جدید آذر ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ موضوع: اس ام اس های عارفانه

  هرگز با آدم نادان مجادله نکنید.تماشاگران ممکن است نتوانندتفاوت بین شما را تشخیص دهند.

  اس ام اس فلسفی مخصوص آذر ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ موضوع: اس ام اس های عارفانه

  اگر پرنسسی منتظر امدن شاهزده با اسب سفید باش
  اگر دختر اشپزی همان حمال شهر سراغت خواهد امد

  اس ام اس فلسفی آذر ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ موضوع: اس ام اس های عارفانه

  اگر کسی را دوست داری که او تو را دوست ندارد سعی نکن از او متنفر باشی بلکه سعی کن او را فراموش کنی..

  ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻥ ﺭﺍﺿﯿﻢ ﭘﯿﺸﻢ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺍﺟﻞ
  ﺑﺨﺖ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﮐﺰ ﺍﺟﻞ ﻫﻢ ﻧﺎﺯ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪ

  اسمس های فلسفی خیلی جدید

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ موضوع: اس ام اس های عارفانه

  همه رفتنی هستیم
  پس چرا
  یک ذره رحمت را دریغ کنیم؟

  بدترین نوع تحقیر
  نصیحت کردن فردی در جمع است

  ” به نداشته هایت فکر نکن ، بلکه با داشته هایت حال کن ”