تنها بودن قدرت می خواهد

  و این قدرت را کسی به من داد که

  روزی می گفت تنهایت نمی گذارم !

  می نویسم دفتری با اشک و آه

  در شبی تاریک و غمگین و سیاه

  می نویسم خاطرات از روی درد

  تا بدانی دوریت با من چه کرد

  ﮐﻨﺎﺭﻡ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ
  ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ
  ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﭙﺮﻧﺪ
  ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻭﯼ
  ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻫﻢ
  ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ …

  لعنت به این دل…
  دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم…
  باز دیوانه وار عاشقت شدم…

  ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺳﺮﺵ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﻠﻮﻍ ﻧﻴﺴﺖ
  ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺶ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﺎﺩ ﺑﺒﺮﺩ
  ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺁﺩﻡ
  ﺍﮔﺮ ﮐﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺵ ﺭﻓﺖ
  ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺩ
  ﺗﻮ ﺟﺰﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﻧﻴﺴﺘﻲ ..

  دیدن کفشهای فرسوده در قدم زدنهای خسته،
  غمگین ترین تصویر دنیا است عزیز
  مخصوصا اگر آن کفشها که می بینی پای مردی باشد که پدرت است

  اس ام اس احساسی جدید و ناز

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  حتی اگر حرفی نبود ؛
  شماره‌ام را بگیر و فقط بخند..
  وقتی می‌خندی ،
  زمان می‌ایستد ..
  و در زیر پوست‌ام انگار
  پرنده‌ای‌ست که برای رهایی پرپر می‌زند

  پیامک احساسی ناب دی ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  در قلــــــــــــب کوچکم
  فرمانروایــــــــــــی میکنی
  بدون هیچ نائب السلطنه ای
  کسی نمیداند چه لذتـــــــــــــــــــــــــــــــی دارد
  بهترین پادشاه تاریخ را
  دردل داشــــــــــتن….!

  اسمس عاشقانه جدید دی ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  من فقط ساز “تو” ام
  تنها ” تو” نوازشم کن
  تنها “تو” مرا بنواز !

  اس ام اس عاشقانه اسفند ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ موضوع: اس ام اس های عاشقانه

  محبت پیوند محکمی است ک فاصله ها نمیشناسند…
  هرجا باشی در خاطرم میدرخشی