آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند!
  همدیگر را میکشند ، لذت میبرند ، دود میکنند ، تمامت میکنند ، خاموشت میکنند و
  بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر…

  بی احساس بودی . . .
  بهتر که تمام شد !
  بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور

  دیکه بین من و تو نه نفرتی هست نه عشقی .

  قرارمون باشه یه روزی یه جای اتفاقی

  چه افکار غریبی داشت کرم ابریشم ؛ تمام عمر قفس میساخت ولی فکر پریدن داشت !

  ﺑﯿــﺨــﯿــــﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸــــﻮم! ﺑـــﺮو..!

  ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣـــــــﻦ ﺑﺎﺷﻢ ،

  اﺷــــﮑﯽ ﺑﺮای ﮐـــســـی که ﻣﺮا “ﻣــــﻔـــﺖ ﻓﺮوﺧﺖ” ﻧﻤـﯿﺮﯾﺰم… “

  تنهایی یعنی …

  هنوزم سعی میکنی از توی رفتارش و حرفهاش

  یه نکته ای پیدا کنی که بخودت تلقین کنی داره به تو فکر میکنه …

  اسمس های اسفند ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  شما بهش میگین ولنتاین
  ولی ما بهش میگیم شنبه

  اس ام اس تنهایی زیبا ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  آدم خـــــــاطره دار,دیگر هیچ وقت آن آدم سابق نمیشود…هیچ وقت…!

  دلم پُر است
  انقدر که گاهی اضافه اش از گوشه ای چشمانم می چکد! …

  شک کرده بودم کسی بین ماست !

  حالا یقین دارم “من” بین دو نفر بودم !

  چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من !