اس ام اس معرفت فروردین ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  گفتمش نقاش را نقشى بکش از معرفت
  با قلم نقش تورا باوسعت دریا کشید

  هرروز
  عذاب میکشم…
  نکند نفرینم کرده ای؟؟
  اگر تلخی روزهایم
  نفرین تو باشد
  نوش جانم…
  این تاوان شکستن قلب توست…
  حاضرم تاوان دهم
  هرروز…

  امروز با تمام دنیا قهرم . . .
  اما اگر تو صدایم کنی برمیگردم و با همان حماقت همیشگی میگویم جانم . . .
  من اینم . . .
  زود دل میبندم . . . دیر فراموش میکنم . . .زود میشکنم . . .دیر جوش می آورم . . .
  ساده ام . . . میسوزم به بای سادگیم . ..
  صبورم اما اگر بروم برای همیشه رفته ام . . .

  دیشب موهامو از ته باتیغ تراشیدم اخه جای نوازش دستاش خیلی اذیتم میکرد

  شاید روزی آنقدر دلم برایت تنگ شود،
  که چشم هایم را ببندم بر آنچه گذشت؛
  بر آن همه روزهای خوش که روزی برایم حکم نفس داشت،
  و بگذرم از آن همه خوبی…
  آنقدر بد شوم که دیگر نگران روزگارت نباشم،
  و از خدا بخواهم بر سرت بیاورد
  آنهمه شکنجه که بر سرم آوردی،
  و وای از آن روز…

  سـالـهـاسـت مـنـتـظـر آمـدن روزهـای بـهـتـرم

  ولـی نـمـیـدانـم چـرا هـنـوز هـم ،

  دیـروزهـا بـهـتـرنـد …!

  سکوت…
  بلند ترین تفسیر دوست داشت است!
  پس به سکوتم اعتــــماد کن…

  اس ام اس بی تابی و بی قراری ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  معلم ﮔـﻔـﺖ:ﺑـﮕـﻮ ﺿـﻤـﺎﯾـﺮ ﺭﺍ
  ﮔـﻔـﺘـﻢ:ﻣــَﻦ ﻣـَﻦ ﻣـَﻦ ﻣــَﻦ ﻣَــﻦ
  ﻣــَﻦ
  ﮔـﻔـﺖ:ﻓــﻘـﻂ ﻣــﻦ ؟
  ﮔـﻔـﺘـﻢ:ﺑـﻘـﯿـﻪ ﺭﻓـﺘـﻪ ﺍﻧـــﺪ. .

  برخیز و بیا بتا برای دل ما

  حل کن به جمال خویشتن مشکل ما

  یک کوزه شراب تا بهم نوش کنیم

  زان پیش که کوزه‌ها کنند از گل ما

  باور کـن!
  کار من نیست
  کـار خداست…
  دلـــــــم
  جایی میـان نفس هایت
  گیـر کرده است…

  از لمس صدایت تارهای وجودم به لرزه درمی آیند..
  ترانه ای بخوان..
  آهنگت میشوم ..تا جهان را به رقص واداریم..