اس ام اس های توپ و خنده دار اسفند ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ موضوع: جوک و لطیفه

  از گوسفنده می پرسن سیستم دستشویی رفتن شما چیست؟
  میگه سبک گروه آریان…… دونه
  دونه دونه دونه

  اس ام اس خنده دار اسفند ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ موضوع: جوک و لطیفه

  صبح سوار تاکسی بودم بعد راننده تاکسیه با ماشین پشتى دعواش شد . . .
  پیاده شد و گفت :

  اس ام اس جوک جدید ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ موضوع: جوک و لطیفه

  اگه خواستین درباره یکی قضاوت کنین آروم تو دلتون بگید :

  “خودم چه گهیم مگه ؟!؟”

  اس ام اس خنده دار و جوک ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ موضوع: جوک و لطیفه

  هی فلانی

  اگه برای به دست آوردنِ کسی داری میدوی آروم بُدو … آروم تر !!

  شاید یکی هم برای بدست آوردنِ تو ؛ داره میدوه

  منم که سرِ جام یه مدتیه ایستادم ؛ اَصن هیچ کی

  رَدَم نشده از این محدوده ؛ حالا موندم وایسم یا بدووم

  اس ام اس جدید الکی مثلا من

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ موضوع: جوک و لطیفه

  تو خیابون داشتم لایی کشی میکردم یهو از پشتم شنیدم پژو کنار بایست راننده بزن کنار
  منم با ترس و لرز زدم بغل…
  دیدم وانتیه لوس از کنارم رد شده تو بلند گو میگه:
  الکی مثلا من پلیس نا محسوسم

  استاتوس ها بامزه و لطیفه های جدید

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ موضوع: جوک و لطیفه

  طوری خوشگل نباشید
  که آدم نفهمیده چی گفتید
  بگه اوکی چشم

  اس ام اس الکی مثلا جالب و خنده دار

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ موضوع: جوک و لطیفه

  دلم غذا می خواد
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  الکی مثلا من شکموام

  جوک طنز الکی اسفند ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ موضوع: جوک و لطیفه

  صبح که پا میشم از شیرو آب پرتقال وچاییم نمیگذرم
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  الکی مثلا ما ثروتمندیم.

  اس ام اس جوک جدید اسفند ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ موضوع: جوک و لطیفه

  اگه خواستین درباره یکی قضاوت کنین آروم تو دلتون بگید :

  “خودم چه گهیم مگه ؟!؟”

  اس ام اس خنده دار و جوک جدید ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ موضوع: جوک و لطیفه

  هی فلانی

  اگه برای به دست آوردنِ کسی داری میدوی آروم بُدو … آروم تر !!

  شاید یکی هم برای بدست آوردنِ تو ؛ داره میدوه

  منم که سرِ جام یه مدتیه ایستادم ؛ اَصن هیچ کی

  رَدَم نشده از این محدوده ؛ حالا موندم وایسم یا بدووم