عجیـــــب شباهتی داشتی با دریا؛
  دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند …!

  ﺑﺮﮔﺮﺩ!
  ﯾﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻰ!
  ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻋﻤﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﺎﺷﻢ
  ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺩﻧﺶ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﻯ

  آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند!
  همدیگر را میکشند ، لذت میبرند ، دود میکنند ، تمامت میکنند ، خاموشت میکنند و
  بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر…

  بی احساس بودی . . .
  بهتر که تمام شد !
  بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور

  دیکه بین من و تو نه نفرتی هست نه عشقی .

  قرارمون باشه یه روزی یه جای اتفاقی

  چه افکار غریبی داشت کرم ابریشم ؛ تمام عمر قفس میساخت ولی فکر پریدن داشت !

  ﺑﯿــﺨــﯿــــﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸــــﻮم! ﺑـــﺮو..!

  ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣـــــــﻦ ﺑﺎﺷﻢ ،

  اﺷــــﮑﯽ ﺑﺮای ﮐـــســـی که ﻣﺮا “ﻣــــﻔـــﺖ ﻓﺮوﺧﺖ” ﻧﻤـﯿﺮﯾﺰم… “

  تنهایی یعنی …

  هنوزم سعی میکنی از توی رفتارش و حرفهاش

  یه نکته ای پیدا کنی که بخودت تلقین کنی داره به تو فکر میکنه …

  اسمس های اسفند ۹۳

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  شما بهش میگین ولنتاین
  ولی ما بهش میگیم شنبه

  اس ام اس تنهایی زیبا ۹۴

  نویسنده: تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ موضوع: اس ام اس های متفرقه

  آدم خـــــــاطره دار,دیگر هیچ وقت آن آدم سابق نمیشود…هیچ وقت…!